The Golden Age  -Het Gouden Tijdperk

"De aarde zal getransformeerd zijn in een wereld
die aanvoelt als de hemel" 
                             - Sri Bhagavan                              

Sri Bhagavan over het Gouden Tijdperk

"Je bent vrij van verdeeldheid geboren. Je bent opgegroeid met verdeeldheid en gecategoriseerd als dit of dat; door de maatschappij, ouders, familie, school, boeken, media etc. ben je opgevoed en gesocialiseerd. Je bent vrij geboren en bedoeld om vrij te leven. Deze verdeeldheid is tijdelijk en je zult tot vrijheid ontwaken door getuige van het leven te worden en zo een leven van voortdurend bewustzijn te leiden. Wanneer de hele mensheid dat bereikt, zal het Gouden Tijdperk zijn aangebroken. De aarde zal getransformeerd zijn in een wereld die aanvoelt als de hemel." Sri Bhagavan

Het Gouden Tijdperk heeft in de visie van Sri AmmaBhagavan een uiterlijk en een innerlijk aspect. Het uiterlijke Gouden Tijdperk zal in de nabije toekomst ontstaan door vooruitgang in wetenschap en technologie. 

Het innerlijke Gouden Tijdperk heeft betrekking op de innerlijke staat van de mens en wordt gekenmerkt door liefde en vreugde zonder oorzaak, innerlijke vrede, mededogen en leven in eenheid. De intentie van Sri AmmaBhagavan en het Grote Compassievolle Licht is het helpen verwezenlijken van het innerlijke Gouden Tijdperk.