Het Grote Compassievolle Licht

Het Grote Compassievolle Licht is een samenbundeling van hoogontwikkelde, liefdevolle wezens die  zijn samengesmolten tot puur Licht. Ze vormen een eenheid, maar hebben toch allemaal hun eigenheid behouden.

Het Grote Compassievolle Licht is het Licht waarmee wij oog in oog komen te staan als wij overlijden. Mensen die een bijna-doodervaring hebben, spreken erover. Het Grote Compassievolle Licht bestaat onder andere uit vele mensen die op deze planeet hebben geleefd, die allemaal in zichzelf onvoorwaardelijke Liefde en Compassie hebben ontwikkeld. De Golden Age Movement werkt nauw samen met het Grote Compassievolle Licht.

Al deze wezens hebben binnen het Grote Compassievolle Licht hun eigen unieke identiteit behouden. Ze kunnen naar believen in het Licht opgaan, of zich ervan losmaken en zich als Licht of in hun eigen unieke vorm manifesteren. Het GCL en de wezens die ervan deel uitmaken hebben zich door door de eeuwen heen steeds aan mensen van alle culturen gemanifesteerd, en waar ze verschenen, gebeurden er wonderen.

Hieronder een wonder van het Grote Compassievolle Licht. Tijdens een uitzending voor leden van Deeksha Yajna in september 2023 werd de eerste afbeelding getoond gedurende een energieoverdracht. Eén deelneemster zag op haar scherm echter hoe Sri AmmaBhagavan uit het licht naar voren kwamen, en kon dit screenshot maken. Voor de herkenbaarheid hebben we een bestaande afbeelding van Sri AmmaBhagavan in het derde kader geplaatst. 

 Een Nederlandse deelnemer aan Deeksha Yajna schoot tijdens een online cursusdag deze twee plaatjes van haar beeldscherm, waarop duidelijk te zien is dat de afbeelding van Ramalinga (een bekend INdiaas mysticus uit de 18e eeuw die zich bezighhield met opgaan in het Licht) geheel in Licht verandert.