Het Grote Compassievolle Licht

Het Grote Compassievolle Licht is een samenbundeling van hoogontwikkelde, verlichte wezens die op deze planeet hebben geleefd en die zijn samengesmolten tot puur Licht. Ze zijn één, maar hebben toch allemaal hun eigenheid behouden. Het zijn allemaal unieke uitdrukkingsvormen van het Licht.

Het Grote Compassievolle Licht is het Licht waarmee wij oog in oog komen te staan als wij overlijden. Mensen die een bijna-doodervaring hebben, spreken erover. Het Grote Compassievolle Licht heeft zich door de eeuwen heen aan mensen van alle culturen gemanifesteerd. Waar het verscheen, gebeurden er wonderen.

Het Grote Compassievolle Licht kan zich in elke mogelijke vorm manifesteren. In deze bijzondere tijd komt het Grote Compassievolle Licht in de vorm van Sri AmmaBhagavan de mensheid te hulp door ons bewustzijnsverhoging en verlichting te schenken.