Sri AmmaBhagavan

Avatars voor Verlichting

 Sri Amma en Sri Bhagavan (Sri AmmaBhagavan), oprichters van de Golden Age Movement, zijn spiritueel leraren die zich tot doel hebben gesteld om het Gouden Tijdperk te helpen vestigen: een tijdperk van onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrijheid, zonder lijden. Sri AmmaBhagavan werken al 33 jaar vol passie vanuit India aan verlichting. 

 Sri AmmaBhagavan

Sri Amma en Sri Bhagavan zijn in bewustzijn sterk met elkaar verbonden, reden waarom men hen Sri AmmaBhagavan noemt. Ze zijn uniek in de geschiedenis vanwege hun vermogen om verlichting over te dragen.

Het aanroepen van Sri Amma en Sri Bhagavan of het in hun fysieke aanwezigheid zijn, is voor velen een magische en bevrijdende ervaring, die zou werken als zegening en iemand doen ontwaken voor de hogere dimensies van het bestaan.

Door de kracht, de liefde en het mededogen van Sri AmmaBhagavan ontvangen mensen oplossingen voor hun problemen, bevrijding van het lijden en een verschuiving in bewustzijn.

Sri Amma

Sri Amma leefde van jongs af aan een zeer sober leven met als enig doel de mensheid te bevrijden van lijden. Miljoenen toegewijden over de hele wereld verlangen ernaar een glimp van Sri Amma op te vangen. Voor velen is Sri Amma een alwetende moeder, vriendin, gids, bron van kracht in tijden van beproeving en zwakte, en inspiratie en richting in tijden van kracht en overvloed.

Sri Amma is een unieke leraar die de grootste inzichten van het leven op een simpele manier overbrengt. Haar leringen zijn eenvoudig en toch zeer diepgaand. Ze vereisen niet veel contemplatie omdat ze je geest met een verbazingwekkende precisie treffen. Deze waarheden werken als spiegels voor jouw binnenste. Tegelijk voel je je erbij op je gemak. Sri Amma laat je niet alleen de waarheid zien, maar geeft je ook de kracht om die zelf te zien.

 
In Sri Amma's aanwezigheid lost men op in een oceaan van onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Het is een nectar die je zuivert van alle angst, remmingen en pijn.

Sri Bhagavan

Sri Bhagavan is geliefd bij miljoenen over de hele wereld, Hij wordt gewaardeerd en geprezen als vriend, filosoof, wereldleraar en avatar. Sri Bhagavan's enige passie is van jongs af aan geweest om de mensheid te bevrijden van het lijden. Sri Bhagavan leefde een normaal leven, maar toch was er iets speciaals aan hem, dat mensen van alle leeftijden en culturen tot hem aantrok. Sri Bhagavan is een groot mysticus met een aangeboren vermogen om contact te maken met sferen  ver voorbij de fysieke dimensie. Zijn vogelperspectief varieert van alledaagse, wereldse aspecten tot filosofie, psychologie, wetenschap en het transcendente. Men ziet een glimp van deze holistische kijk terug in Sri Bhagavan's voordrachten over diverse onderwerpen.

Sri Bhagavan's leringen zijn diepgaand en bevrijdend. Ze veranderen levens.
Sri Bhagavan is een unieke leraar, die in staat is om deze leringen voor mensen tot een levende werkelijkheid te maken, die zich manifesteert als wonderen, bevrijding van lijden, veranderde staten van bewustzijn en uiteindelijk verlichting.