Verlichting

Met Verlichting bedoelen Sri AmmaBhagavan een staat van onvoorwaardelijke liefde en vreugde, zonder persoonlijk lijden. 

Sri Bhagavan over Verlichting

Sri Bhagavan vertelt in deze video dat verlichting bevrijding is uit de greep van de mind, 
bevrijding van het ‘zelf’, van psychologische angst en conflict, van het verleden, van concepten, ideeën en dogma’s. 
Hij beschrijft verlichting als het ervaren van het leven door de zintuigen. 
Het is een totaal andere ervaring, die Sri Bhagavan ‘LEVEN’ noemt.

"Er is waardering voor elk moment dat ik leef. Ik ben altijd in het heden. Ik geniet echt van de geuren, de kleuren en de geluiden. Ik voel diepe genegenheid voor iedereen, ik voel dat er overal liefde is."

- Miro, deelnemer GAM

Vele definities van Verlichting

Uit een lezing van Sri Bhagavan over verlichting: 

Je kunt op veel verschillende manieren tegen verlichting aankijken. Het is maar hoe je het benadert. Als je neurobioloog bent, zul je zeggen: “Verlichting is het deactiveren van de pariëtale hersenkwabben en het activeren van de frontale hersenkwabben.” Je zult ook zeggen: “Het is het loskoppelen van de zintuigen.” Op dit moment functioneren de zintuigen op een bepaalde snelheid, zodat het lijkt of ze allemaal tegelijk  functioneren. Maar dat is niet zo. Wanneer je ziet, hoor je niet. Wanneer je hoort, kun je geen aanraking voelen. Maar het lijkt alsof het allemaal tegelijkertijd plaatsvindt. Wat hier gebeurt, bij verlichting, is dat het vertraagd wordt. Dus wanneer je ziet, is er alleen het zien. Wanneer je hoort, is er alleen het horen. Precies dat waar de Boeddha over sprak.

Dus een neurobioloog zou zeggen: “De zintuigen worden vertraagd. De pariëtale hersenkwabben worden gedeactiveerd, de frontale hersenkwabben worden geactiveerd.” Dat zou hij zeggen.  Een psycholoog die met deze mensen zou praten zou zeggen: “Oh, ze zijn hun gevoel van afgescheiden zijn kwijtgeraakt.” Een filosoof zou zeggen: “Het zelf is opgelost.” Iemand die op geen enkele manier geconditioneerd is, zou zeggen: “Er is oorzaak-loze liefde, grenzeloze vreugde. Ik ben getuige.” Een spiritueel iemand zou zeggen: “Alle hunkering is voorbij. Er is geen lijden meer.” Een mysticus zou zeggen: “Ik ervaar de realiteit zoals die is.” Een wijze zou zeggen: “Ik ben Dat. Tatvamasi. Ik ben Alles. Ik ben Eén met Dat” Iemand die in Nirvikalpa Samadhi is, zou alleen maar zwijgen. Een heilige zou zeggen: “Ik ben EEN met God.” Een Avatar zou zeggen: “Ik BEN God.” Zo kunnen we doorgaan en doorgaan. Het hangt af van wat je bent, wie je bent en hoe je het ziet.

"Ik kan nu zeggen dat er geen lijden meer is. Geen overdracht, geen conflict of pijn of gekwetstheid of lading of angst. Er zijn nog wel gedachten, maar ze verstoren mij niet meer. "
- Jes Proost, deelnemer GAM

Verlichting is Eenheid
 Jenny van Halle:  "Soms ervaar ik de wolken of een bloem of een boom in alle glorie"

Sri Bhagavan: Als je gewoon zegt 'Verlichting', noemen we dat misschien geen eenheid, maar als jouw verlichting dieper en dieper wordt, kom je op een punt waar je echt kunt zien dat jij de ander bent. De ander houdt volledig op te bestaan. Dat jij en de ander in feite Een zijn. Dat is wanneer we zeggen dat je in een staat van eenheid bent. Op dit moment kun je bijvoorbeeld voelen; daar is de boom, jij bent daar, en je hebt doorlopend commentaar bij het kijken naar de boom. Maar dat is geen eenheid. Het soort eenheid waarover we het hebben is dat je de boom echt ervaart. Alsof je de boom geworden bent.
Dat is wanneer we zeggen: je bent in Eenheid."

Wandel  mee met Sri Bhagavan en beleef hoe het is om verlicht te zijn

Wandel in dit korte filmpje mee met Sri Bhagavan door zijn  wereld en ervaar hoe het is om verlicht te zijn

Verlichting is Afwezigheid van Conflict

 Jos van Haaren:: "Vroeger maakte ik me druk. Nu is er geen hunkering meer naar anders of beter."

Sri Bhagavan: "Conflict zit tussen waar jij bent, en waar je naartoe wilt. Je hebt een vrouw, je wilt dat ze zus of zo is, dat is je conflict. Je bent iemand, en je wilt iemand anders worden. Dat is het conflict. Als ik zeg 'conflict eindigt', accepteer je dingen zoals ze zijn. Je bent vrienden geworden met de situatie. Vrienden met je gedachten, vrienden met je boosheid, vrienden met je geweld. Niet dat je er vrij van wordt - je worstelt er niet meer mee. Je worstelt niet meer om deze te veranderen. Dat is wat ik bedoel als ik zeg 'de afwezigheid van conflict'. Niet dat conflict verdwijnt, maar dat je er vrienden mee bent geworden.” 

" Er is continu een diepe blijdschap. En een diepe stilte. 

Zelfs wanneer ik praat."  Jos van Haaren, deelnemer GAM

BIj verlichting is er geen 'ziener',  alleen zien. "

Michel: : WIe ben ik? Ik kan daar nu geen antwoord meer op geven."

Sri Bhagavan: "Er is alleen gedachte, geen denker. Maar de gewone persoon lijdt aan de illusie dat er iemand is, genaamd de denker, die denkt. Maar in werkelijkheid is er niemand. Op dezelfde manier denk je dat er iemand is die ziet. Er is niemand die ziet. Er is alleen zien. Je denkt dat er iemand is die hoort. Er is niemand, er is alleen horen. Er is alleen de ervaring, dat is alles. Maar je hebt dit concept gecreëerd, deze illusie dat er iemand is, die zeer noodzakelijk is, van vitaal belang is, en die al deze dingen doet. Dat is de oorsprong van al je lijden. En je moet direct beseffen dat er niet zo'n persoon bestaat, en dat alle dingen gewoon gebeuren.
En dat is de staat die we de verlichte staat noemen."

 

Evelyn Coyle, deelnemer GAM: "Ik heb nooit aan verlichting gedacht omdat ik niet dacht dat het ooit zou kunnen gebeuren bij iemand met zo'n traumageschiedenis als ik. Hoe kan ik woorden geven aan zoiets GROOTS, zoiets LIEFDEVOLS, zoiets UNIEKS en ALOMVATTENDS ?"